BBPW3203 Financial Management II

Pendahulan

Kami telah memilih Malakoff Berhad (Malakoff) sebagai syarikat bagi tujuan tugasan ini.

Malakoff Bhd telah ditubuhkan pada 9 Oktober 1975 sebagai sebuah syarikat berasaskan perladangan yang disenaraikan di papan utama Bursa Kuala Lumpur (kini dikenali sebagai Bursa Malaysia Securities Bhd) pada tahun berikutnya. the following year. Selepas penyusunan semula Malakoff pada Mac 1994, aktiviti utama syarikat ini telah beralih dari sektor perladangan ke industri bekalan tenaga. Syarikat ini juga telah mendapat kontrak membekal tenaga eletrik kepada Tenaga Nasional Berhad selama 21 tahun.

Sumber tenaga yang dijanakan oleh Malakoff adalah menerusi beberapa anak syarikat miliknya seperti Segari Energy Ventures Sdn Bhd, GB3 Sdn Bhd, Prai Power Sdn Bhd dan Tanjung Bin Power, yang masih dalam pembinaan serta dari syarikat bersekutu Malakoff seperti, Port Dickson Power Berhad (diperoleh melalui anak syarikat milik penuh Malakoff, Hypergantic Sdn Bhd) dan Kapar Energy Ventures Sdn Bhd.
Operasi harian dan penyelenggaraan loji-loji ini dilaksanakan oleh 2 anak syarikat milik penuh Malakoff iaitu Teknik Janakuasa Sdn. Bhd dan TJSB 100%-owned subsidiary Natural Analysis Sdn. Bhd.

Pada hari ini, asset keseluruhan Malakoff dianggarkan lebih dari RM4.6billion.

Struktur Kewangan Malakoff Bhd

Melalui laporan tahunan Malakoff Bhd bagi tahun 2000 dan 2001, kami mendapat struktur kewangan Malakoff Bhd terbahagi kepada dua jenis iaitu pembiayaan jangka pendek dan juga pembiayaan jangka panjang.

Pembiayaan Jangka Pendek Syarikat

Pembiayaan jangka pendek ialah liabiliti yang dijelaskan berjadual dalam tempoh 12 bulan atau 1 tahun. Pembiayaan jenis ini selalu digunakan untuk membiayai akaun belum terima dan juga pembelian inventori syarikat.

Berdasarkan laporan tahunan 2000 dan 2001, pembiayaan jangka pendek syarikat adalah seperti berikut:

Jenis

2000

RM ‘000

2001

RM ‘000

Perbezaan

RM ‘000

Kertas Perdagangan Jangka Pendek – pembayaran <1tahun

Lihat lampiran A

118,055

118,055

Tahun 2000, Malakoff tidak mendapat sebarang pembiayaan jangka pendek. Ini disebabkan pada tahun 2000, Malakoff baru merancang untuk melaksanakan beberapa projek mega untuk tahun 2002.


Pembiayaan Jangka Panjang Syarikat

Pembiayaan jangka panjang pula ialah liability yang akan dijelaskan dalam tempoh melebihi 1 tahun ke atas. Berdasarkan laporan tahunan 2000 dan 2001, pembiayaan jangka panjang syarikat adalah seperti berikut:

Jenis

2000

RM ‘000

2001

RM ‘000

Perbezaan

RM ‘000

Kertas Perdagangan – pembelian Lumut Power plant

Lihat lampiran B

Bon – pembelian Kapar Power Station

Lampiran C

Bon Bersiri Al Bai Bithaman Ajil- Projek Usahasama Petronas

Lampiran D

Kertas perdagangan Al-Murabahah – Pembiayaan Projek GB3

Lampiran E

Penawaran saham biasa – Waran @ RM1.00

Lampiran F

Bon berkadar tetap bercagar

Lampiran G

Nota pinjaman subordinate tak bercagar

Lampiran G

Nota terma sederhana-bercagar

Lampiran G

Pinjaman kadar tetap bersindiket bercagar

Lampiran G

Pinjaman kadar terapung bersindiket bercagar

Lampiran G

420,000

700,000

1,184,386

147,260

1,162,352

52,600

420,000

700,000

1,000,000

350,000

2,986

1,078,376

136,060

300,000

1,162,352

1,000,000

350,000

2,986

(106)

(11)

300,000

(52,600)

Jumlah keseluruhan pinjaman

3,666,598

5,149,774

1,600,269

Daripada jadual di atas kita dapat melihat bahawa Malakoff Berhad telah banyak mendapat pinjaman yang bersifat jangka panjang. Melalui jadual di atas, kita dapat lihat peningkatan di dalam pinjaman jangka panjang iaitu sebanyak RM1,600,269,000. Ini kerana pada tahun 2001, Malakoff telah berjaya mengambilalih Stesen Janakuasa Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.

Malakoff juga telah membangun dan membina loji janakuasa turbin gas kitar terbuka 430 megawatt yang terletak di Segari, Perak. Malakoff juga ingin menaikkan taraf loji ini kepada 640 megawatt pada Januari 2003.


Disebabkan projek-projek melibatkan kos yang besar, maka pinjaman adalah lebih baik dan sesuai digunakan untuk membiayai projek yang besar ini kerana:

1. Kadar faedah pinjaman jangka panjang lebih stabil dan murah,

2. Pinjaman jangka panjang ini adalah berisiko rendah

3. Kadar kemampuan Malakoff untuk membayar balik pinjaman.

4. Pinjaman jangka panjang boleh dibiayai semula.

5. Pinjaman jangka panjang mempunyai banyak instrument seperti pengeluaran bon, terbitan saham awam, kertas perdagangan, nota terma dan sebagainya.

Jenis saham yang diterbitkan oleh Malakoff Bhd.

Malakoff Bhd telah menerbitkan sebanyak 846,964,002 saham biasa yang bernilai RM1 seunit yang ditawarkan kepada orang ramai. Jumlah ini adalah sebahagian dari jumlah modal saham yang dibenarkan untuk Malakoff Bhd iaitu RM2,000,000,000.


a) Analisa Kesan Polisi Dividen

Daripada laporan tahunan 2000 dan 2001 Malakoff Berhad, ia menunjukkan bahawa terdapat peningkatan di dalam pembayaran dividen kepada pemegang saham Malakof. Pada tahun 2000, Malakoff telah mengisytiharkan pembayaran sebanyak RM0.15 bagi seunit saham biasa. Pada tahun 2001 pula, Malakoff telah mengisytiharkan peningkatan sebanyak RM0.05 bagi seunit saham yang menyaksikan pembayaran RM0.20 bagi dividen seunit saham.

Peningkatan di dalam pembayaran dividen ini telah memberi sedikit kesan terhadap nilai syarikat Malakoff. Ini kerana ia menunjukkan aliran tunai Malakoff adalah dalam keadaan baik kerana kemampuan Malakoff untuk membayar kadar dividen yang tinggi kepada pemegang saham. Kadar peningkatan sebanyak RM0.05 jelas menunjukkan bahawa Malakoff mempunyai lebihan tunai yang banyak.,

Peningkatan ini juga menunjukkan prospek kewangan yang baik bagi Malakoff dan secara tidak langsung ia menarik minat para pelabur untuk melabur ke dalam Malakoff.

Dari segi “clientele effect” pula, kami beranggapan ia tidak dapat dipastikan sama ada ia memberi kesan atau tidak ke atas nilai syarikat. Ini adalah kerana Malakoff menerbitkan jumlah saham yang terlalu besar iaitu hampir 1 billion unit saham biasa. Berdasarkan laporan tahunan 2001 dan 2000, kebanyakan unit saham Malakoff dipegang oleh organisasi besar berbanding dengan individu. Sila rujuk Lampiran 2.


b) Pilihan Polisi Dividen

Malakoff Berhad telah memilih polisi pembayaran dividen secara kronologi kepada pemegang saham mereka. Ini ditunjukkan melalui notis kelayakan pembayaran dividend dan tarikh pembayaran dividen pemegang saham (lampiran 1) di dalam laporan tahunan Malakoff 2000 dan 2001.

Polisi ini dipilih kerana Malakoff telah menerbitkan saham biasa yang kuantitinya agak besar iaitu sebanyak 846,964,002 unit. Melalui polisi pembayaran ini, Malakoff dapat mengenalpasti pemegang saham mereka kerana, polisi jenis akan menetapkan suatu tarikh untuk menyenaraipendek nama-nama pemegang saham yang layak untuk menerima dividen.

Kami mendapati bahawa polisi dividen jenis lebih efektif kerana dapat mengenalpasti pemegang saham yang berkelayakan untuk menerima dividen. Ini kerana Malakoff adalah sebuah syarikat menerbitkan saham biasa dalam kuantiti unit yang banyak.

Alternatif Pembayaran Dividen

Walaubagaimanapun, kami mendapati pihak Makaloff boleh memilih polisi pembayaran dividen yang lain. Terdapat 2 pilihan polisi pembayaran dividen yang lain iaitu.

1. “Stock Dividend”

Melalui polisi jenis ini, syarkat akan menawarkan unit tambahan saham kepada pemegang saham syarikat sedia ada. Ini bermakna tunai yang sepatutunya diterima oleh pemegang saham untuk dividen mereka akan digunakan oleh syarikat bagi tujuan pelaburan lain. Melalui polisi ini, tiada transaksi tunai yang akan dilibatkan. Walaubagaimanapun, harga saham syarikat akan menjadi lebih rendah akibat penambahan unit saham yang telah diberikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Ini bersesuaian bagi pelaburan bersifat jangka panjang.

2. “Stock Split”

Polisi jenis ini pula, syarikat akan menambah jumlah saham sedia ada kepada pemegang saham sedia ada. Tiada pembayaran tunai dilibatkan. Perubahan hanya berlaku pada nilai par seunit saham dan juga jumlah bilangan saham. Apabila berlaku “stock split” maka harga saham akan turun mengikut penambahan saham tersebut. Sebagai contoh berlaku “stock split two-for-one” berlaku dimana 1 unit saham akan ditambah dengan 1 unit saham lagi, maka harga seunit saham RM1 akan dibahagi dengan 2 unit saham iaitu RM0.50 seunit. Kelebihan “stock split” ini ialah pemegang saham masih lagi mempunyai kepentingan di dalam syarikat tersebut sekiranya pemegang saham tersebut menjual sebahagian saham yang didapati dari “stock split” sahaja sebagai pembayaran dividen.

Alternatif yang boleh dipilih oleh Malakoff Bhd bagi pemilihan polisi dividen ialah polisi jenis “stock split. Ini kerana polisi jenis ini akan memberi kelebihan kepada pemegang saham kerana jumlah nilai pelaburan yang dilakukan adalah sama dan tidak terjejas akibat “stock split”. Ini dapat memuaskan hati pemegang saham Malakoff Bhd.


Rujukan

1. Prof. Dr. Ansary Ahmed et. al. (2007). Open University Malaysia:BBPW3203 Financial Management II. Kuala Lumpur. Meteor Doc. Sdn. Bhd.

2. http://www.bursamalaysia.com

3. http://www.malakoff.com.my

4. Pinches, G.E. (1997). Essentials of Financial Management, (5th Edition). Addison-Wesley.

Advertisements

4 Comments

Filed under Uncategorized

4 responses to “BBPW3203 Financial Management II

  1. NAZRI

    tima kasih…sgt membantu dalam penyediaan tugasan

  2. jun

    salam… ada tak modulnya dalam bahasa melayu? pdf lg baik. maklumla.. tak tahu start bila… modul2 oum ni semua dalam BI.

  3. BAPAK HENGKO

    TERIMA KASIH SENANG AKU NAK COPY PASTE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s